Cine trebuie sa plateasca ecotaxa pentru pungile din plastic

pungi plastic

Ecotaxa pungi plastic personalizate sau nepersonalizate

Atat pentru pungi plastic neimprimate cat si pentru pungi personalizate se plateste obligatoriu ecotaxa pungi. Aceasta taxa este in valoare de 0,1lei/bucata indiferent de grosimea sau dimensiunile pungilor.

Aveti mai jos textul din lege cu privire la ecotaxa pungi:

”Art. 9 alin. (1) lit. q) din O.U.G. nr. 196/2005: (1)Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: q) Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucat?, aplicat? pungilor ?i saco?elor pentru cump?r?turi, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale ob?inute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 265/2006, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, încasat? de la operatorii economici care introduc pe pia?a na?ional? astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se eviden?iaz? distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afi?eaz? vizibil la punctul de vânzare, în vederea inform?rii consumatorilor finali

Pct. 12 din Anexa la Metodologia din 2006: Introducere pe pia?a na?ional? este furnizarea pentru prima dat? spre distribuire, consum sau utilizare a unui produs pe pia?a na?ional?, în cursul unei activit??i comerciale desf??urate cu titlu profesional, fie în schimbul unei pl??i, fie gratuit. Produsele fabricate, în baza unui contract, exclusiv pentru un operator economic care î?i aplic? denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs, în scopul introducerii pe pia?? ?i/sau al punerii în func?iune în România în numele s?u, se consider? a fi introduse pe pia?a na?ional? de c?tre acesta.

În cazul produselor fabricate ?i vândute de operatorul economic înregistrat în România sub propriul nume sau propria marc? comercial? ori ale c?rui produse sunt proiectate sau fabricate ?i comercializate sub propriul nume ori sub propria marc? comercial?, momentul introducerii pe pia?a na?ional? îl reprezint? prima distribuire a produsului pe pia?a na?ional?.

În cazul produselor dintr-o ?ar? ter?? sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene introduse pe pia?a na?ional? de operatorul economic înregistrat în România, momentul introducerii pe pia?a na?ional? îl reprezint? momentul importului/achizi?iei.”

ecotaxa pungi

ecotaxa pungi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *