Termene si conditii

Termene și condiții

Bun venit pe pagina Termene și Condiții a TOTAL GAMA PROD SRL!

Prin folosirea site-ului nostru și a serviciilor noastre de ecommerce, sunteți de acord să fiți legat de acești Termene și Condiții, așa cum sunt prezentate mai jos. Vă rugăm să citiți cu atenție toate secțiunile de mai jos.

Definiții

1.1. “TOTAL GAMA PROD SRL” reprezintă societatea SC TOTAL GAMA PROD SRL, cu sediul în Sevastopol nr 24, camera 204, et 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14463/2008 și având Codul Unic de Înregistrare RO24386393.

1.2. “Site-ul” face referire la website-ul TOTAL GAMA PROD SRL, găzduit la adresa www.pungi-maieu.ro sau la oricare altă adresă web utilizată de TOTAL GAMA PROD SRL pentru a furniza servicii de ecommerce.

1.3. “Utilizator” semnifică orice persoană care accesează și utilizează site-ul pentru a achiziționa produse sau servicii de la TOTAL GAMA PROD SRL.

1.4. “Produs” înseamnă orice bun sau serviciu oferit spre vânzare de TOTAL GAMA PROD SRL pe website-ul său.

Acceptarea Termenelor și Condițiilor

2.1. Prin accesarea și utilizarea site-ului TOTAL GAMA PROD SRL, Utilizatorul acceptă și se obligă să respecte prezentul acord al Termenelor și Condițiilor, precum și Politica de Confidențialitate a TOTAL GAMA PROD SRL.

2.2. TOTAL GAMA PROD SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza Termenele și Condițiile la discreția sa, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. Prin urmare, este responsabilitatea Utilizatorului să revizuiască periodic aceste Termene și Condiții pentru a se asigura că sunt de acord cu acestea.

2.3. Utilizatorul este de acord să nu utilizeze site-ul în scopuri ilegale sau în orice mod care ar putea afecta reputația TOTAL GAMA PROD SRL sau ar împiedica utilizarea și accesul altor utilizatori la site.

2.4. Utilizatorul este de acord să nu încerce să acceseze informații sau date care nu sunt destinate acestuia sau să încerce să acceseze serverele sau rețelele TOTAL GAMA PROD SRL într-un mod care ar putea afecta funcționarea acestora sau ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale TOTAL GAMA PROD SRL sau ale altor terțe părți.

3.1. Utilizatorii site-ului TOTAL GAMA PROD SRL trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să dețină capacitatea legală de a încheia un contract valabil.

3.2. Utilizatorul se angajează să utilizeze site-ul și serviciile TOTAL GAMA PROD SRL în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, respectând acordul prezent al Termenelor și Condițiilor.

3.3. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile și tranzacțiile realizate prin intermediul contului său pe site.

3.4. Utilizatorul nu are dreptul să utilizeze site-ul și serviciile TOTAL GAMA PROD SRL în scopul fraudării sau obținerii de produse sau servicii prin mijloace frauduloase, prejudiciind drepturile și interesele altor utilizatori sau ale TOTAL GAMA PROD SRL.

3.5. TOTAL GAMA PROD SRL nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului sau a serviciilor sale.

3.6. TOTAL GAMA PROD SRL nu garantează că site-ul sau serviciile sale vor fi disponibile în mod continuu sau fără erori și nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio pierdere sau daună cauzată de indisponibilitatea sau erorile apărute pe site.

Comenzi

4.1. Prin plasarea unei comenzi pe site-ul TOTAL GAMA PROD SRL, Utilizatorul face o ofertă de cumpărare pentru produsele sau serviciile respective în conformitate cu prezentul acord al Termenelor și Condițiilor. Plasarea comenzii nu garantează acceptarea acesteia, care este supusă confirmării ulterioare din partea TOTAL GAMA PROD SRL.

4.2. Acceptarea comenzii are loc atunci când TOTAL GAMA PROD SRL trimite Utilizatorului o confirmare a comenzii prin e-mail sau alt mijloc de comunicare.

4.3. TOTAL GAMA PROD SRL își rezervă dreptul de a refuza orice comandă în cazul în care nu poate fi procesată din motive tehnice sau de altă natură.

4.4. Prețurile produselor afișate pe site-ul TOTAL GAMA PROD SRL sunt exprimate în lei și includ TVA.

4.5. TOTAL GAMA PROD SRL își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazul unei astfel de modificări, prețul aplicabil pentru produsul respectiv va fi cel afișat pe site-ul TOTAL GAMA PROD SRL la momentul plasării comenzii.

4.6. Utilizatorul poate plăti produsele comandate prin intermediul cardului bancar sau prin alte metode de plată acceptate de TOTAL GAMA PROD SRL. Utilizatorul va fi responsabil pentru toate costurile asociate cu metoda de plată utilizată.

4.7. Produsele comandate vor fi livrate la adresa specificată de Utilizator în momentul plasării comenzii.

4.8. În cazul în care Utilizatorul dorește să anuleze o comandă deja plasată, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil.

Livrare

5.1. TOTAL GAMA PROD SRL va face eforturi rezonabile pentru a livra produsele comandate în termenul stabilit. În cazul în care livrarea întârzie, Utilizatorul va fi informat în prealabil de către TOTAL GAMA PROD SRL.

5.2. TOTAL GAMA PROD SRL nu își asumă responsabilitatea pentru întârzieri sau neîndeplinirea livrărilor în cazul unui eveniment de forță majoră sau din cauza unor circumstanțe independente de voința sa.

5.3. Riscul pierderii sau deteriorării produselor comandate va fi transferat către Utilizator la momentul livrării produselor.

5.4. În cazul în care Utilizatorul constată că produsul livrat nu corespunde cu descrierea sau este deteriorat, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil.

5.5. În cazul în care Utilizatorul dorește să returneze un produs deja livrat, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil și să respecte procedurile de returnare stabilite de TOTAL GAMA PROD SRL.

Returnarea produselor

6.1. În cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de produsele comandate, acesta poate solicita returnarea produselor în termen de 14 zile calendaristice de la primirea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

6.2. Returnarea produselor va fi acceptată numai dacă acestea se află în starea lor originală și sunt însoțite de toate accesoriile și documentele de însoțire.

6.3. Costurile returnării produselor vor fi suportate de către Utilizator, cu excepția cazului în care produsele comandate sunt defecte sau nu corespund specificațiilor.

6.4. În cazul în care Utilizatorul dorește să returneze un produs deja livrat, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil și să respecte procedurile de returnare stabilite de TOTAL GAMA PROD SRL.

6.5. În cazul în care Utilizatorul dorește să schimbe un produs deja livrat cu altul, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil și să respecte procedurile de schimb stabilite de TOTAL GAMA PROD SRL.

6.6. În cazul în care Utilizatorul dorește să anuleze o comandă deja plasată, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil și să respecte procedurile de anulare stabilite de TOTAL GAMA PROD SRL.

Limitarea răspunderii

7.1. TOTAL GAMA PROD SRL nu își asumă responsabilitatea pentru daunele indirecte sau imateriale suferite de Utilizator ca urmare a folosirii sau imposibilității de folosire a site-ului sau serviciilor sale.

7.2. TOTAL GAMA PROD SRL nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de Utilizator prin utilizarea incorectă sau necorespunzătoare a produselor achiziționate de pe site-ul său.

7.3. TOTAL GAMA PROD SRL nu își asumă nicio garanție în legătură cu produsele sau serviciile oferite pe site-ul său, cu excepția garanțiilor exprese prevăzute de lege.

7.4. În cazul în care Utilizatorul întâmpină probleme în utilizarea site-ului sau serviciilor oferite de TOTAL GAMA PROD SRL, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil.

Proprietate intelectuală

8.1. Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului și conținutului său (inclusiv, dar fără a se limita la, design-ul, textul, grafica și codul sursă) sunt deținute de TOTAL GAMA PROD SRL sau de alte părți terțe.

8.2. Utilizatorul nu are dreptul să reproducă, distribuie, modifice sau să utilizeze în orice alt mod materialele și informațiile de pe site-ul TOTAL GAMA PROD SRL fără acordul scris prealabil al proprietarului.

8.3. TOTAL GAMA PROD SRL nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul postat de Utilizatori pe site-ul său.

8.4. În cazul în care Utilizatorul consideră că drepturile sale de proprietate intelectuală au fost încălcate prin intermediul site-ului TOTAL GAMA PROD SRL, acesta trebuie să contacteze echipa de suport a TOTAL GAMA PROD SRL cât mai curând posibil.

Protecția datelor personale

9.1. TOTAL GAMA PROD SRL colectează și prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în conformitate cu Politica de Confidențialitate a TOTAL GAMA PROD SRL.

9.2. Prin folosirea site-ului TOTAL GAMA PROD SRL, Utilizatorul își dă consimțământul expres pentru prelucrarea datelor personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate a TOTAL GAMA PROD SRL.

9.3. TOTAL GAMA PROD SRL se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și să le prelucreze în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și cu legislația națională aplicabilă.

Litigii și legi aplicabile

Litigii și legi aplicabile

10.1. Prezentul acord al Termenelor și Condițiilor și toate tranzacțiile efectuate prin intermediul site-ului TOTAL GAMA PROD SRL sunt guvernate de legea română.

10.2. Orice litigiu care poate apărea în legătură cu prezentul acord al Termenelor și Condițiilor va fi soluționat prin mijloace amiabile. În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi supus jurisdicției instanțelor românești competente.

10.4. Prezentul acord al Termenelor și Condițiilor reprezintă întregul acord dintre Utilizator și TOTAL GAMA PROD SRL și înlocuiește toate acordurile anterioare sau concomitente referitoare la subiectul acestui acord.

10.5. Dacă oricare dintre prevederile prezentului acord al Termenelor și Condițiilor este considerată nevalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestui acord.

Dispoziții finale

11.1. Prezentul acord al Termenelor și Condițiilor reprezintă acordul integral între Utilizator și TOTAL GAMA PROD SRL în legătură cu utilizarea site-ului și serviciilor sale.

11.2. Dacă oricare dintre prevederile acestui acord al Termenelor și Condițiilor este găsită a fi invalidă sau neexecutabilă de către o instanță competentă, celelalte prevederi ale acestui acord vor rămâne în vigoare și efect.

11.3. Nicio renunțare la oricare dintre drepturile sau prevederile din acest acord al Termenelor și Condițiilor nu va fi considerată o renunțare la orice alt drept sau prevedere. Orice renunțare trebuie să fie făcută în scris și semnată de către TOTAL GAMA PROD SRL pentru a avea efect.

11.4. TOTAL GAMA PROD SRL își rezervă dreptul de a-și actualiza și modifica site-ul și serviciile sale, precum și prezentul acord al Termenelor și Condițiilor în orice moment și fără notificare prealabilă a Utilizatorului.

11.5. Utilizatorul este de acord că utilizarea continuă a site-ului TOTAL GAMA PROD SRL după modificările aduse acestui acord al Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptarea tacită a acestor modificări.

11.6. Acest acord al Termenelor și Condițiilor reprezintă acordul integral între Utilizator și TOTAL GAMA PROD SRL și suplinesc orice acord sau înțelegere anterioară, fie orală, fie în scris, între părți.

11.7. TOTAL GAMA PROD SRL își rezervă dreptul de a-și transfera drepturile și obligațiile prevăzute în acest acord al Termenelor și Condițiilor către orice altă entitate, cu notificarea prealabilă a Utilizatorului.

11.8. Utilizatorul nu are dreptul să își transferer drepturile și obligațiile prevăzute în acest acord al Termenelor și Condițiilor către orice altă entitate, fără acordul prealabil scris al TOTAL GAMA PROD SRL.

Ne dorim să vă mulțumim pentru utilizarea site-ului TOTAL GAMA PROD SRL și vă asigurăm că ne vom strădui mereu să oferim servicii de cea mai înaltă calitate. Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la prezentul acord al Termenelor și Condițiilor, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail sau a numărului de telefon afișate pe site-ul nostru.